• diagnostyka kulawizn,
  • cele i metody diagnostyczne,
  • możliwości leczenia,
  • kucie ortopedyczne.

 

 

badanie USG ścięgien

badanie USG ścięgien

 

Diagnostyka ortopedyczna jest szerokim pojęciem, na które składają się:

– badanie kliniczne- jest to badanie konia zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Zwraca się uwagę na budowę ciała zwierzęcia, występujące wady postawy, asymetrię oraz sposób poruszania się.

-badanie ortopedyczne- jest to szczegółowe badanie w ruchu- sposób poruszania się zwierzęcia po miękkim i twardym podłożu, na prostej i po łukach, w niektórych przypadkach również badanie pod jeźdźcem. Następnym krokiem jest wykonanie prób zginania.

-znieczulenia diagnostyczne- dostępny jest szereg znieczuleń diagnostycznych, polegają one na „blokowaniu” czucia bólu w określonych odcinkach kończyn przy pomocy iniekcji ze środków znieczulających miejscowo. Najczęściej wykonuje się je od dystalnej (dolnej) do proksymalnej (bliższej, górnej) części kończyny.

– badanie radiologiczne- jest badaniem nieinwazyjnym, ukazuje przede wszystkim strukturę kości. Przy pomocy tego badania możemy lokalizować zmiany zwyrodnieniowe, zmiany osteochonrdotyczne (OCD, podchrzęstne cysty kostne), pęknięcia i złamania kości, a także zwapnienia zlokalizowane w tkankach miękkich. Dysponujemy sprzętem umożliwiającym nam wykonanie niezbędnych projekcji kończyn włączając w to zdjęcia stawów łokciowych, barkowych, kolanowych i wyrostków kolczystych kręgosłupa.

-badanie ultrasonograficzne- podobnie jak badanie radiologiczne jest badaniem nieinwazyjnym, służy do badania tkanek miękkich (ścięgna, więzadła, pochewki ścięgnowe) oraz stawów, miednicy czy kręgosłupa. Dzięki nowoczesnemu aparatowi USG możliwe jest również badanie przepływów w naczyniach krwionośnych przy pomocy Dopplera.

– scyntygrafia- gdy kulawizna jest niewielka, znieczulenia diagnostyczne nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi, brak jest też zmian w obrazach RTG i USG może zajść potrzeba skierowania konia na takie badanie. Badania te wykonywane są m.in w ośrodkach niemieckich i austriackich, z którymi prowadzimy współpracę. Badanie przeprowadzane jest w narkozie, po wprowadzeniu niewielkiej dawki izotopu dożylnie, jest on wychwytywany przez osteocyty (komórki kostne) w obrębie szkieletu. Zwiększony wychwyt izotopu może świadczyć o lokalizacji problemu. Często po takim badaniu okazuje się,że kulawizna pochodzi z kilku miejsc (ma kilka przyczyn) i dlatego diagnostyka poprzednimi metodami była trudna, bądź wręcz niemożliwa.

– artroskopia diagnostyczna- jest to metoda inwazyjna, polegająca na wprowadzeniu przez niewielkie nacięcie kamery do wnętrza stawu, dzięki temu badaniu można dokładnie obejrzeć staw, powierzchnię chrząstek stawowych, budowę więzadeł. Niejednokrotnie podczas takiej artroskopii po zlokalizowaniu zmian można od razu przejść do leczenia (usunięcie zmian chrzęstno-kostnych, podaż komórek macierzystych lub czynników wzrostu bezpośrednio w okolicę uszkodzonych więzadeł).

 

Badanie ortopedyczne konia w klinice daje nam szersze możliwości postępowania. Wykwalifikowany personel znacznie ułatwia pracę lekarzowi weterynarii, przy zastosowaniu dostępnego sprzętu możliwe jest wykonanie znieczuleń wyższych pięter kończyny (jak na przykład staw łokciowy, staw barkowy). W przypadkach wątpliwych możliwa jest codzienna obserwacja pacjenta i powtórne wykonanie znieczuleń po upływie kilku dni.

Gdy pacjent zostaje zdiagnozowany staramy się zaproponować właścicielowi najkorzystniejsze możliwe postępowanie. Leczenie można podzielić na zachowawcze i operacyjne. Wśród metod zachowawczych poza powszechnie stosowanymi sposobami leczenia dysponujemy też  nowoczesnymi metodami ( terapia IRAP,standaryzowane  czynniki wzrostu (ACP), komórki macierzyste) oraz fizykoterapią (ultradźwięki, shock wave therapy).

Dzięki współpracy z bardzo dobrymi kowalami mamy możliwość dostosowania sposobu kucia i rodzajów podków do każdego przypadku indywidualnie, co niejednokrotnie okazuje się kluczem do długotrwałego sukcesu leczenia.

Kontakt - całodobowa pomoc

EQUIVET SZPITAL DLA KONI

Adres: Gęsice 8, 55-216 Domaniów

Telefon: +48 601 940 577 , +48 663 900 133

E-mail: biuro@szpitalkoni.pl

Godziny otwarcia: czynne całą dobę

lek. med. wet. Paweł Golonka

Telefon: +48 601 940 577

E-mail: pawel.golonka@szpitalkoni.pl